อินเตอร์เน็ต

ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้หลายวัตถุประสงค์

อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อเครือข่ายเสมือนที่สามารถเชื่อมต่อและใช้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภทในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งรับรวบรวมจัดเก็บอัปเดตลบและการดำเนินการอื่น ๆ ของข้อมูลทั่วโลก การใช้งานอินเตอร์เน็ตกำลังขยายขอบเขตทุกวันเนื่องจากการเติบโตทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

การใช้อินเตอร์เน็ตที่สำคัญบางประการ ได้แก่ อีคอมเมิร์ซอีเลิร์นนิงการแบ่งปันความรู้การเชื่อมต่อทางสังคมสื่อที่หลากหลายการถ่ายโอนไฟล์การสื่อสาร ฯลฯ

นี่คือการใช้อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานซึ่งมีดังต่อไปนี้ ค้นหาข้อมูลจากทุกสิ่งทั่วโลกแบบเรียลไทม์, สื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่น, การสื่อสารทางไกลไปยังสำนักงานหรือทำงานจากที่บ้าน, ทำธุรกรรมกับองค์กรธุรกิจ, ดาวน์โหลดไฟล์จากรีโมท, รับการศึกษาและความบันเทิง

ดำเนินการทางสังคม,ทำกิจกรรมกลุ่ม.,รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากอุปกรณ์ระยะไกล (ที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่), ประมวลผลข้อมูลในขณะที่สตรีมไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง, รับข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสภาพอากาศโดยรอบเพื่อทำกิจกรรมอัตโนมัติ

ออกแบบระบบการตัดสินใจโดยเทียบกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, เชื่อมต่อผู้คนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเครื่องจักรและทุกสิ่ง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณสามารถเข้าถึงและดูเว็บไซต์โดยใช้แอปพลิเคชันประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์นั้นไม่ใช่อินเตอร์เน็ต จะแสดงเฉพาะเว็บไซต์ที่จัดเก็บไว้บนอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร ณ จุดนี้คุณอาจสงสัยว่าอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? คำตอบที่แน่นอนค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้เวลาอธิบายสักพัก ลองมาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้แทน

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสายเคเบิลทางกายภาพทั่วโลกซึ่งอาจรวมถึงสายโทรศัพท์ทองแดงสายทีวีและสายไฟเบอร์ออพติก